DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

PhDr. Hana Neudertová, PhD.
 
Psychosomatika, terapie efektivního zvládání chronické bolesti a dalších chronických onemocnění, edukace.

Psychoterapie a psychologické poradenství:

 • Individuální systematická psychoterapie v duchu Gestalt přístupu se zaměřením na rozvoj osobnostních kvalit a řešení neuspokojivých oblastí života (osobních, partnerských, rodičovských, pracovních, spirituálních)

Obecně psychologická problematika:

 • Diagnostika afektivních poruch (potíží s emocemi), poruch osobnosti, psychosomatických potíží, neuropsychologická problematika.
 • Nácvik relaxačních a meditačních metod, zvládání chronického stresu, minimalizace důsledků pracovního přetížení

Přednášková činnost na výše uvedená témata.

 
Profesní životopis

Studium:

 • 1995-2000  Jednooborová psychologie; Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Další vzdělávání

 • 2005             Atestace v oboru klinická psychologie (IPVZ Praha)
 • 2007             Atestace v oboru psychoterapie (IPVZ Praha)
 • 2010             Rigorózní zkouška (FF MU Brno)      
 • 2002-2009    Doktorské studium na Lékařské fakultě MU ukončené disertační zkouškou
 • 2001-2006    Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze
 • 2010-2012    Supervizní výcvik při IVGT
 • 2015-2016    Roční kurz body-psychoterapie pro terapeuty

Zaměstnání

 • 2000-2011   Klinický psycholog; Oddělení klinické psychologie FN u sv.  Anny v Brně
 • od 2012       Vedoucí Oddělení klinické psychologie FN Brno
 • od 2001       Odborný asistent; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Registrace NCO NZO: klinický psycholog (způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu); 2006; reg.č. 022-0110-2068

Členství v odborných společnostech

 • Asociace klinických psychologů
 • Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

Pravidelná výuka pro mediky, lékaře a SZP, přednášková činnost

Cizí jazyky aktivně: anglicky (včetně možnosti psychoterapie či přednáškové činnosti)

Další absolvované kurzy a výcviky:

 • Kurz imaginativních technik (PhDr. Morávek)
 • Kurz Ericsonovské hypnózy (PhDr. Jiří Zíka)
 • Kurz v používání Rorschachovy metody (PhDr. Polák, PhDr. Obuch)
 • Různé kurzy a semináře v rozšiřujícím terapeutickém vzdělávání
 
Mgr. Radka Kubíková

Neuropsychologická problematika:

 • diagnostika poruch paměti a ostatních schopností (a jejich odlišení od potíží vzniklých v důsledku psychického přetížení)
 • trénink paměti a ostatních schopností narušených v důsledku cévní mozkové příhody, úrazu hlavy, demence, Parkinsonovy nemoci, epilepsie
 • trénink paměti a ostatních schopností v rámci preventivního programu pro zdravé seniory

Obecně psychologická problematika:

 • diagnostika afektivních poruch (potíží s emocemi), poruch osobnosti, psychosomatických potíží
 • nácvik relaxačních metod, zvládání chronického stresi, minimalizace důsledků pracovního přetížení

Psychoterapie a psychologické poradenství:

 • osobnostní růst, řešení aktuálních krizí a dlouhodobých problémů (osobních, partnerských, rodičovských, pracovních)
 • individuální systematická dynamicky orientovaná psychoterapie se zaměřením na rozvoj osobnostních kvalit a řešení neuspokojivých oblastí života

Přednášková činnost na výše uvedená témata.

Profesní životopis

Studium:

 • 2004    Jednooborová psychologie; Fakulta sociálních studií MU Brno, Brno

Další vzdělávání

 • sebezkušenostní část výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii v rámci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)
 • Vzdělávání v katatymně imaginativní psychoterapii v České společnosti pro katatymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP)
 • 2015    Atestace v oboru klinická psychologie (IPVZ Praha)

Zaměstnání

 • 2004              Psycholog, Psychiatrická léčebna Jemnice  2005-2015
 • 2005-2015     Klinický psycholog (neuropsycholog): I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně
 • 2007-2012     Odborný pracovník; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno   2007-2012      
 • 2014              Odborný pracovník; CEITEC, Centrum neurověd, Masarykova univerzita
 • od r. 2015      Klinický psycholog, Psychiatrická léčebna Černovice, Brno

Členství v odborných společnostech

 • Asociace klinických psychologů
 • Sekce kognitivní neurologie Neurologické společnosti ČLS JEP

Cizí jazyky aktivně: anglicky

Další absolvované kurzy a výcviky:

 • Kurz v používání Rorschachovy metody (PhDr. Polák, PhDr. Obuch)
 • Stáž na téma kognitivní rehabilitace, použité počítačového programu Neurop. (PhDr. Gaál)
 • Různé kurzy v rámci neuropsychologické problematiky
 
PhDr. Sabina Goldemundová (dříve Telecká)
 
Neuropsychologická problematika:
 • diagnostika poruch paměti a ostatních schopností (a jejich odlišení od potíží vzniklých v důsledku psychického přetížení)
 • trénink paměti a ostatních schopností narušených v důsledku cévní mozkové příhody, úrazu hlavy, demence, Parkinsonovy nemoci, epilepsie
 • trénink paměti a ostatních schopností v rámci preventivního programu pro zdravé seniory

Obecně psychologická problematika:

 • diagnostika afektivních poruch (potíží s emocemi), poruch osobnosti, psychosomatických potíží
 • nácvik relaxačních metod, zvládání chronického stresu, minimalizace důsledků pracovního přetížení
 • osobnostní růst, řešení aktuálních krizí a dlouhodobých problémů (osobních, partnerských, rodičovských, pracovních)

Psychoterapie a psychologické poradenství:

 • individuální systematická dynamicky orientovaná psychoterapie se zaměřením na rozvoj osobnostních kvalit a řešení neuspokojivých oblastí života

Přednášková činnost na výše uvedená témata.

 
Profesní životopis

Studium:

 • 1993-1998  Jednooborová psychologie; Psychologický ústav, Filozofická fakulta MU, Brno

Další vzdělávání

 • 1999 – 2009    Výcvik v systematické psychoterapii SUR, zakončený kvalifikací „psychoterapeut"
 • 2002    Atestace v oboru klinická psychologie (IPVZ Praha)
 • 2006    Rigorózní zkouška, titul PhDr. (FF MU Brno)
 • 2009    Atestace v oboru psychoterapie (IPVZ Praha)

Zaměstnání

 • 1999-2000    Psycholog: Psychiatrická klinika FN Brno
 • od 2000        Klinický psycholog (neuropsycholog): I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně
 • 2007-2012    Odborný pracovník; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • od r. 2014     Odborný pracovník; CEITEC, Centrum neurověd, Masarykova univerzita    2014

Registrace NCO NZO: klinický psycholog (způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu), 2006; reg.č. 022-0094-6924

Členství v odborných společnostech

 • Asociace klinických psychologů
 • Sekce kognitivní neurologie Neurologické společnosti ČLS JEP

Cizí jazyky aktivně: anglicky (včetně možnosti psychoterapie či přednáškové činnosti), španělsky

Další absolvované kurzy a výcviky:

 • Kurz hypnózy (prof. Kratochvíl)
 • Kurz v používání Rorschachovy metody (PhDr. Polák, PhDr. Obuch)
 • Stáž na téma kognitivní rehabilitace, použité počítačového programu Neurop. (PhDr. Gaál)
 • Různé kurzy v rámci neuropsychologické problematiky