DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Poznámky k dělení iCMP dle časových parametrů

  • Cílem psychologického vyšetření je zmapování jednotlivých psychických funkcí, nejčastěji za pomoci rozhovoru a speciálních testů. Podle konkrétních požadavků může být zaměřeno na různá témata. Používáme celou škálu klinicky ověřených metod, se kterými máme dlouhodobé zkušenosti.
  • Výsledky vyšetření jsou důležitou součástí např. v procesu lékařské diagnostiky, mohou sloužit jako podklad pro různé posudky. V neposlední řadě na jejich základě může být naplánována psychoterapie nebo trénink jednotlivých funkcí.
  • Rádi s Vámi uděláme psychologické vyšetření například při následujících potížích:
 

Máte potíže s trvalou bolestí a lékaři Vám nedokážou pomoci? → Chronická bolest: vyšetření a zvládání

Máte potíže s pamětí, myšlením nebo soustředěním pozornosti? → Neuropsychologické vyšetření

Máte potíže ve vztazích nebo se třeba zajímáte o svůj osobnostní růst? → Psychologické poradenství a psychoterapie