DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
  • Zapomínáte nové informace?
  • Nemůžete si vzpomenout, co jste měli udělat?
  • pro něco jdete a zapomenete, co to bylo?
  • Nemůžete si často vybavit to správné slovo?
  • Špatně se soustředíte?
  • Jste roztržití?
  • Jste pomalejší než dříve?
  • Máte potíže s orientací v prostoru?
  • Dělá Vám problém čtení, psaní nebo počítání?
 
Pokud jste většinou odpověděli „ano", ještě nemusí jít o nic vážného.
 
Některé potíže se mohou objevit v důsledku psychického přetížení, některé v průběhu běžného stárnutí, některé však mohou upozorňovat na vznikající onemocnění.
 
Nabízíme podrobné neuropsychologické vyšetření s následným doporučením dalšího postupu včetně návrhu tréninku paměti a dalších schopností.
 
Ano, paměť, myšlení i další schopnosti se dají trénovat!
Situace se dá přirovnat k tréninku svalů: pokud budete aktivně cvičit, budou svaly sílit; pokud je přestanete používat, svaly ochabnou.
Kromě pojmu „trénink paměti" se můžete setkat také s pojmy jako „kognitivní trénink", „trénink kognitivních schopností", „kognitivní rehabilitace" apod. Všechny znamenají prakticky totéž.
 
Zaměřujeme se na konkrétní a aktuální potřeby klienta - „na míru". Využíváme výsledků podrobného neuropsychologického vyšetření.
 
Pracujeme formou „tužka - papír" (s využitím různých, v běžném životě zcela dostupných postupů) nebo s využitím tréninkového počítačového programu.
Nabízíme trénink schopností narušených z nejrůznějších příčin: např. cévní mozková příhoda, úraz, počínající demence.
Věnujeme se také tréninku zdravých seniorů v rámci preventivního programu.
 
Připomínáme, že k tomu, abychom byli společně úspěšní, je třeba v tréninku pokračovat také doma!
Další informace najdete také na stránce Neuropsychologické vyšetření.